Programma PPM Jaarcongres 2019

12.30 uur Atrium 1e etage Ontvangst en registratie

Jan Bloem
13.00 uur Springerzaal Opening Een nieuwe kijk op het portfolio. Hoe behoud je de regie op innovatie en transformatie?
Jan Bloem

Directeur PPMpro en organisator PPM Jaarcongres


13.15 uur Springerzaal Keynote: Portfoliomanagement bij NS Commercie Een voorbeeld hoe je vanuit strategische doelen een meetbare en concrete bijdrage levert aan de benefits van de organisatie

In zijn presentatie neemt Matthijs Lodder je mee op de reis die NS Commercie heeft afgelegd de afgelopen jaren om tot een model te komen die strategische doelen vertaalt in concrete benefits voor de organisatie. NS heeft daardoor focus kunnen aanbrengen in het sturen op het verhogen van Klanttevredenheid met Programma’s en Projecten. Niet alleen het model zelf maar vooral ook de manier van werken komt aan de orde in zijn presentatie.


13.55 uur Wisselen van zaal
 

14.00 uur Best Practices A1 - B1

Zocherzaal A1 - Meervoudige waardecreatie: de aan te tonen basis voor toekomstbestendig ondernemen

Het model van het International Integrated Reporting Council (www.IIRC.com) kent zes waarde soorten, waarop uw bedrijf zich kan richten. Grote bedrijven moeten nu al in hun jaarrapportage verantwoording afleggen over hun prestaties op deze zes waardesoorten.

Maar: hoe krijg je als (portfolio)manager toch inzicht in de scores op de waarde soorten? Hoe weet je nu welke in balans zijn en welke niet? Dat vraagt om scherp waarnemen van omgeving en organisatie, heldere dialogen over vraagstukken die spelen en instrumenten om bevindingen en daaraan gekoppelde initiële scores vast te leggen. En, niet onbelangrijk: wat betekent dat voor de samenstelling van het projectenportfolio? Aan de hand van een aantal eenvoudige praktijkvoorbeelden bespreken we valkuilen en tips en denk je na over toepassing in de eigen organisatie.


Springerzaal B1 - Besluitvorming met alle stakeholders: een effectieve werkwijze uit de praktijk Deel 1

In de besluitvorming rondom projecten heeft Avans Hogeschool gekozen om aan te sluiten bij bestaande governance. Deze houdt in dat alle organisatieonderdelen een grote mate van autonomie hebben en dat de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk belegd is bij de 26 afzonderlijke directies. Maar hoe organiseer je als project portfolio manager de besluitvorming over de collectieve, Avans-brede projecten? Hoe breng je alle belangen en ideeën waar we gezamenlijk aan ontwikkelen bij elkaar en hoe kies je daaruit de meest belangrijke, hoe zorg je voor een gedragen en haalbare prioritering?

In een korte workshop zal Monique van Gestel de deelnemers laten ervaren hoe zij dit binnen Avans Hogeschool heeft aangepakt.


14.40 uur Wisselen van zaal
 

14.45 uur Best Practices A2 - B1

Zocherzaal A2 - Volwassenheid in Portfolio Management, van View via Review naar Preview

Een presentatie over welke drie stadia in volwassenheid die Portfolio Management volgens mij kan bereiken, wat de kenmerken zijn van elk stadium, hoe Portfolio Management dient te worden opgezet en uitgevoerd in de laatste twee stadia en welke waarde dit kan hebben voor de organisatie. De deelnemers worden uitgedaagd – via stellingen en voorbeelden – na te denken over hoe ze Portfolio Management hebben ingericht en welke verdere stappen zijn te zetten naar een hoger volwassenheidsniveau.


Springerzaal B1 - Besluitvorming met alle stakeholders: een effectieve werkwijze uit de praktijk Deel 2

In de besluitvorming rondom projecten heeft Avans Hogeschool gekozen om aan te sluiten bij bestaande governance. Deze houdt in dat alle organisatieonderdelen een grote mate van autonomie hebben en dat de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk belegd is bij de 26 afzonderlijke directies. Maar hoe organiseer je als project portfolio manager de besluitvorming over de collectieve, Avans-brede projecten? Hoe breng je alle belangen en ideeën waar we gezamenlijk aan ontwikkelen bij elkaar en hoe kies je daaruit de meest belangrijke, hoe zorg je voor een gedragen en haalbare prioritering?

In een korte workshop zal Monique van Gestel de deelnemers laten ervaren hoe zij dit binnen Avans Hogeschool heeft aangepakt.


15.30 uur Pauze

16.00 uur Best Practices A3 - B2

Zocherzaal A3 - Ready for transformation? Agile PPM geeft het antwoord!

Hoe organiseer je transformatie in een (hybride) Agile omgeving? Wat is de rol van PPM?

Veranderen doe je niet alleen. Dat doe je met management, coaches, consultants, project managers, PO’s, HR, IT, PMO, programma, change managers, architecten, analisten zoals bij alle veranderingen.

Echter transformatie is een enorme brede scope (processen, mensen, systemen, innovatie) en breder dan Agile. In enkele korte discussierondes verkennen we met de deelnemers waar we tegenaan lopen en welke oplossingen er zijn. Dank daarbij aan bijvoorbeeld: Wat is multidisciplinair werken? Gaat Agile over de Change en de Run? Welk framework passen we toe? Hoe besparen we in de overhead om wendbaarder te worden? Zijn er tegenstrijdigheden zoals minder kosten en meer wendbaarheid en thuiswerken? Hoe steken we verandering in, met programma’s, release trains, programma boards, stuurgroepen, PO Sync? Wie organiseert een PI Planning? Wie meet de benefits? Hoe passen we Lean toe? Alleen de run of ook de change? Welke mate van innovatie is er nodig? Wie bepaalt de impact van veranderinitiatieven over de hele strategie? Wie rapporteert de voortgang? En wie houdt regie zodat we niet alle kanten oplopen en draagt al het goed bedoelde harde werk daadwerkelijk bij aan de doelstellingen? Met deze vragen gaan we aan de slag!


Springerzaal B2 - Invoering van centrale en integrale PPM bij Sanquin Plasma Products, een aanpak voor een volwassen veranderorganisatie

PPM invoeren en professionaliseren bij SPP is complex door de grote verscheidenheid aan projecten en projectvoorstellen die allemaal wedijveren om funding en resources. Complicerende factoren voor selectie is de diversiteit in business drivers zoals bijv. verbetering, schaalvergroting, compliance, EHS en groot onderhoud. De projectmethodiek verschilt van project tot project en is er besluitvorming op verschillende niveaus. Ook het doorrekenen van de impact in de tijd op afdelingen is een bijkomende uitdaging.

Door implementatie van één projectmanagement governance structuur, een educatie traject, een Project Support Office en één IT tool voor PPM heeft Sanquin Plasma Producten veel meer grip gekregen op de selectie, voortgang, doorlooptijd en beheer van het projecten portfolio. Een kijkje in de succesfactoren en valkuilen van dit traject, met als take-aways:

– Pick battles: maak gefundeerde keuzes
– Heldere/ transparante beslis structuren (governance model)
– Budget en resource management synchroniseren


16.45 uur Wisselen van zaal
 

16.50 uur Springerzaal Keynote: Leiderschap in verandering

Hoe behoud je de regie op innovatie en transformatie? Hoe neem je de lead? Hoe ga je als portfoliomanager om met de spanningen die dit op roept? In deze interactieve presentatie zal Anouk Brack je vanuit haar unieke invalshoek inzichten en praktische tools geven om de focus op je bijdrage helder te hebben, ook in uitdagende situaties. Haar expertise is het belichamen van leiderschap in verandering. Ze combineert daarbij lichaam en geest en leert ons technieken voor omgaan met druk die ook in vechtkunst en topsport worden ingezet. Na deze sessie heb je een heldere focus op wat er voor jou echt toe doet. Je bent klaar om vanuit jouw kracht en in verbinding met anderen die doelen te realiseren.


Jan Bloem
17.45 uur Springerzaal Wrap-up
Jan Bloem

Directeur PPMpro en organisator PPM Jaarcongres


18.00 uur Atrium 1e etage Netwerk Diner