Keynote sprekers 2024

Jan Bloem
René van der Burgt
Gerard Geurtjens
George Parker
Overzicht sprekers en programmaraad

Over het programma (2024)


Thema 2025 - Beyond PPM: Samen de keuzes maken, met ruimte én grip

Beyond PPM: Samen de keuzes maken, met ruimte én grip

De nieuwe, veranderlijke realiteit noodzaakt organisaties om mét elkaar, tegelijk én snel te schakelen. Als een zwerm spreeuwen. Collectief wendbaar en in harmonie.

Dit vergt begrip voor elkaar en voor de omgeving, evenals ruimte geven aan elkaar voor eigen interpretatie. Tijdens de 20ste editie van het PPM Jaarcongres gaan we op zoek naar de harmonie. Harmonie tussen koers en doelen en de veranderlijke realiteit. Harmonie tussen beleid en uitvoering. Harmonie tussen afdelingen, ketenpartners en stakeholders. En dit alles vanuit harmonie in het portfolio van ontwikkelinitiatieven.

Want hoe kan portfoliomanagement bijdragen om deze delicate balans tussen ruimte geven aan alle partijen/actoren en tegelijk grip op proces en koers te bereiken? Wat vraagt dit aan onze wijze van bestuur, gedrag en cultuur? Wat vraagt dit van leiderschap? Of juist niet…? Welk effect kan portfoliomanagement en haar inzichten hebben op de hele organisatie en de keten? En vice versa natuurlijk.

Tijdens het 20ste PPM Jaarcongres nemen actuele praktijkcases en inspirerende keynotes je mee in de zoektocht naar het ultieme harmoniemodel voor besturing en realisatie van het portfolio in woelige tijden.


20 jaar het PPM Jaarcongres; een dag vol informatie, inspiratie en kennisdeling

Het PPM Jaarcongres is na 18 jaar uitgegroeid tot een succesvol en langlopend congres op het gebied van Project Portfolio Management (PPM). PPM is dé verbindende schakel tussen strategie en uitvoering van een organisatie. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel je inzicht te geven op de moderne benadering van portfolio management. Tijdens iedere editie staat er een thema centraal.

Laat je tijdens het PPM Jaarcongres voeden met inspiratie en kennis om zo ook binnen je eigen organisatie optimaal met portfoliomanagement aan de slag te gaan.


Vroegboekkorting

Save the date: woensdag 26 maart 2025. Schrijf je in voor 1 december 2024 en ontvang € 100,- vroegboekkorting.
Deelname is inclusief catering, documentatie en diner (buffet).

AANMELDEN

6 redenen om erbij te zijn

Visie

Zicht op de moderne benadering van portfolio management. Hoe ziet de huidige praktijk eruit, en wat kun je daarvan zelf toepassen.

Topsprekers

Sprekers en cases vanuit de praktijk die concrete richting geven over regievoering en transformatie binnen portfoliomanagement.

Dialoog

Verwerf nieuwe inzichten door met vakgenoten in gesprek te gaan over wat er speelt in het vak. Het netwerk is er om je verder te helpen.

Inzichten

Deel jouw ervaringen met vakgenoten, leer van collega’s in de praktijk en raak geïnspireerd tijdens de praktijkgerichte, interactieve sessies.

Kennis

Door het jaarlijks terugkerende karakter heb je altijd de nieuwste kennis over jouw vak up to date om grip te krijgen op het hybride portfolio.

Beleving

Het delen van vernieuwende strategieën, ideeën en doelen. Aanpakken met oog voor reflectie en samenwerking.

IMPRESSIES

Overzicht impressies

Nieuws

Overzicht nieuws

Algemene informatie


Doelgroep

Het PPM Jaarcongres is gericht op de verschillende doelgroepen die met PPM te maken hebben, zoals:

  • Directie en managers van projectenorganisaties en zakelijke dienstverleners
  • Managers van non-profit organisaties die meer marktgericht willen werken
  • Programma- en portfoliomanagers, (senior) projectmanagers
  • Resource managers
  • CFO’s, controllers en financieel managers
  • CIO’s en (senior) ICT-managers en managers van corporate ICT afdelingen
  • Managers R&D en/of innovatie
  • Managers van business development afdelingen
  • Organisatie adviseurs

Kosten en voorwaarden

Het PPM Jaarcongres is een middag-avond congres. Schrijf je in voor 1 december 2024 en ontvang € 100,- vroegboekkorting.
Deelname is inclusief catering, documentatie en diner (buffet).

Bevestiging van inschrijving
Na jouw digitale inschrijving ontvang je een automatische bevestiging van ons per email.
Heb je binnen 24 uur niks ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Uiterlijk 1 week voor aanvang van de bijeenkomst ontvang je van ons een definitieve bevestiging van inschrijving, inclusief de laatste praktische informatie.

NB. Jouw gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de AVG/GDPR.
Indien je hier geen prijs op stelt, kun je dit aan ons doorgeven (aanmelding@ckc-seminars.nl).

Verhinderd?
Als je verhinderd bent, kan een collega in jouw plaats deelnemen. Graag dan de naam, functie en het emailadres van de betreffende collega aan ons doorgeven.

Indien je jouw inschrijving wil annuleren dien je rekening te houden met de volgende regelingen:
Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij € 50,- (excl. BTW) aan annuleringskosten. Bij latere annulering ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Ook in geval van gratis deelname binnen 2 weken voor aanvang van het congres of bij no-show op de dag zelf, brengen wij € 50,- (excl. BTW) in rekening.

Annuleren en het wijzigen van deelname dient per email  te geschieden (aanmelding@ckc-seminars.nl).

Facturering en betaling
Facturen zullen per email worden verzonden naar het, bij inschrijving opgegeven, zakelijke emailadres. Indien je ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Op al onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Het PPM Jaarcongres als jouw platform?

Wil je je profileren tijdens het PPM Jaarcongres 2025? Het PPM Jaarcongres biedt een interessant platform voor diverse aanbieders van PPM-gerelateerde diensten en producten zoals software, advies en opleiding. Ook dit jaar zijn er weer een aantal sponsor mogelijkheden.

Voor meer informatie omtrent de doelstelling, doelgroep, profileringmogelijkheden, standruimte, inhoudelijke bijdrage (praktijkcase, workshop) en kosten kun je de sponsorinformatie opvragen. Gebruik hiervoor (geheel vrijblijvend) het volgende formulier of neem contact op met Joyca van Essen via joyca@ckc-seminars.nl.


Datum en locatie

Het PPM Jaarcongres vindt plaats op woensdag 2 april 2025 in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg

Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraatweg 20
3769 AS Soesterberg
www.kontaktderkontinenten.nl

Het congres vindt plaats van 12.45 – 20.30. Om 12.45 uur start de registratie en ontvangst van deelnemers. De definitieve tijden worden t.z.t. bekend gemaakt onder het kopje ‘programma’.


Contact

Christine Kwekkeboom
Deelnemersadministratie
+31 (0)40 214 62 04
aanmelding@ckc-seminars.nl

Joyca van Essen
Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 02
joyca@ckc-seminars.nl

Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid.
Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen.

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen.
CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl
In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren.
CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.