Call for Cases PPM Jaarcongres geopend

De 18e editie van het PPM Jaarcongres vindt plaats op woensdag 8 februari 2023 in Hotel Theater Figi te Zeist. Wij zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen die aansluiten bij het thema. Heeft u suggesties voor een interessante praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie?
Bekijk de voorwaarden en dien vóór 18 november een suggestie in.

Ook dit jaar bouwen we aan een inspirerend programma, met als thema:
PPM als kompas voor de organisatie

Project Portfolio Management (PPM) is inmiddels meer dan hét instrument voor regie op veranderingen en transities. De “linking-pin” tussen strategie en beleid en de uitvoering ervan in projecten. Meestal betreft dit de top-down vertaling van strategie in projecten. Maar in onze huidige realiteit met toenemende veranderingen en een nieuwe generatie talenten en professionals moeten we naar PPM toe als een bilaterale verbinding. Dus ook bottom-up. Enerzijds om veranderingen in haalbaarheid en wenselijkheid van gestelde (project)doelen tijdig te signaleren. Anderzijds om de eigen professionals optimaal te benutten en te waarderen. Boeien en binden door empowerment en grip op impact voor de gehele organisatie.

Dit vraagt wel om een andere focus van de portfoliomanager. Wat betekent dit in de praktijk: de portfoliomanager als een bilaterale schakel tussen de verschillende lagen van de organisatie? Hoe breng je signalen uit de projecten op de juiste manier naar het management? Wat vraagt dit van je medewerkers? Maar ook: wat vraagt dit van het management?
Op korte- en op lange termijn?

Kortom hoe kan PPM daadwerkelijk de bilaterale of zelfs multilaterale spil zijn in het continue op koers houden van de organisatie? En hoe faciliteer je de ontsluiting van het volledige potentieel van de project professionals? Zodanig dat impact en empowerment geen loze woorden meer blijven. Hier gaan we tijdens de 18e editie van het PPM Jaarcongres met elkaar naar op zoek.

Het PPM Jaarcongres is hét vakinhoudelijke event vóór & dóór portfoliomanagers. Het event dat de lead neemt in innovatie en transformatie door het integraal regisseren tussen beleid en uitvoering. Ook hybride portfolio’s met een grote diversiteit aan uitvoeringsvormen, zoals programma’s, projecten en agile teams komen aan bod.

 

 

 

 

Overzicht nieuws