De noodzaak om adhocratie vorm en inhoud te geven is welhaast onontkoombaar

Uitdagingen voor bestuurder en portfoliomanagers bij het maken van keuzes in de portfolio:

  • Technologische ontwikkelingen en hun invloed op de maatschappij en andersom
    De zich sterk ontwikkelende IT- Nano- en Biotechnologieën, vaak in wisselende combinaties, leiden tot disruptie. Bestaande structuren wijzigen fundamenteel. Worden korter en sneller. Leiden tot grotere efficiency o.m. middels disruptie van het bestaande. Wat betekent dit voor het maken van keuzes?
  • Adhocratie gaat toenemen
    Organiseren we in onderlinge samenhang steeds (nieuwe) dingen, middelen, AI (kunstmatige intelligentie), nieuwe (minder)materialen, lean, hoogfrequente scrum(s) etc. ? Of blijven we het paard achter de wagen spannen? Wat doet dit met bureaucratische structuren? Zijn toekomstige leiders (altijd) meewerkende voorlieden?
  • Good Governance in de 21e eeuw
    Hoe zorgen we dat alle stakeholders betrokken worden en dezelfde taal spreken? Hoe voorkomen we situatie(s) van schepen die in de nacht elkaar rakelings onzichtbaar passeren? Welke principes, basiswaarden,  hanteren we hiervoor? Zijn normen/waarden belangrijker dan competenties?

Over Henk A. Koopmans
Henk A. Koopmans is mede oprichter en bestuurslid van de Stichting Good Governance Centre (GGC)

 

 

Vroegboekkorting
Schrijf je in voor 1 november en profiteer van €100,- vroegboekkorting!

Overzicht nieuws