Programma PPM Jaarcongres 2023

12.45 uur Ontvangst en registratie bezoekers
 

Jan Bloem
13.15 uur Opening door Jan Bloem
Jan Bloem

Directeur PPMpro en organisator PPM Jaarcongres


Prof. dr Freek Peters
13.25 uur Contextueel leiderschap – als professional in de zwerm

De samenleving verandert snel en organisaties veranderen mee. Dynamiek en heftige ontwikkelingen in markten en producten betekenen snelle groei of forse transities voor bedrijven en instellingen. De onvoorspelbaarheid en het verandertempo nemen toe. Als het echter gaat om het leiderschap en de besturing, stammen veel structuren en gebruiken nog uit het oude, industriële tijdperk.
De vraag is wat dit betekent voor hedendaagse organisaties en voor de manier waarop deze worden bestuurd en geleid. Is de ‘klassieke leider’ nog wel geschikt voor het nieuwe tijdperk? En wat is dan het profiel van de leiders voor de toekomst?

Prof. dr. Freek Peters is organisatiepsycholoog en als hoogleraar Contextueel Leiderschap verbonden aan Tilburg University, waar hij zich bezighoudt met het leiderschap van de toekomst en de betekenis daarvan voor het hier en nu. Motto: nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen van leiderschap.

In zijn lezing zal Freek ingaan op de veranderende blik op leiderschap, de impact van complexiteit op de sturing en op de effectiviteit van leidersgedrag, vroeger en nu. Met het ‘mengpaneel’ gunt hij iedere deelnemer een blik op het eigen professionele leidersgedrag.

Prof. dr Freek Peters

Hoogleraar Contextueel Leiderschap, Tilburg University


14.15 uur Zaalwissel
 

14.20 uur Parallelsessie A1 - B1

Josephine van Gelder Joyce Oomen
A1 - Project portfolio management als een aanjager van focus bij Barenbrug Holland

Barenbrug is een familiebedrijf dat wereldwijd graszaden ontwikkelt, veredelt en vermarkt. Van oudsher zijn wij een technologie gedreven bedrijf. De waarde voor de klant staat centraal, maar werd vaak gezien als verantwoordelijkheid van lokale marketing- en sales afdelingen. Met onze DNA Change in 2016 maakten we de shift naar customer centricity binnen de gehele organisatie van Barenbrug (800 medewerkers). Daarnaast wilden we een beweging maken van Tech Push naar Tech Pull. Een extra uitdaging daarbij is dat onze 10 Operational Companies decentraal werken, dus innovatie is primair een lokale verantwoordelijkheid.

Samen met bureau Pimcy ontwikkelden wij in 2020 een global framework waarin doorlopend wordt gewerkt aan én getoetst op Desirability, Feasibility en Viability. Dit framework was de basis voor de inrichting van een digitaal platform: “Home of Innovation”, het innovatieplatform voor de hele Barenbrug Group.

In deze presentatie nemen we je mee in onze ontdekkingsreis en change management proces. We laten zien hoe wij onze strategie vertaald hebben naar een portfolio aanpak waarbij alle stakeholders toegang én invloed hebben. Daarnaast tonen we hoe we aan de hand van rapportages uit ons innovatieplatform kunnen monitoren of we op de juiste koers zitten.

Josephine van Gelder

Marketing Manager Europe, Barenbrug Holland

Joyce Oomen

Innovatie Consultant en Facilitator, Pimcy Innovatie- en Portfoliomanagement


Daniël Jolink Rob Jongbloed
B1 - “Help, de ziekenhuizen verzuipen!” [Grip houden op grote, complexe programma’s en projecten]

De Zorg als metafoor, als voorbeeld van grote, complexe, miljoenen-kostende programma’s met een grote diversiteit aan projecten. (Ver)nieuwbouwprojecten die 10 jaar duren, medische apparatuur die miljoenen kost, IT-projecten die alles aan elkaar moeten knopen en last but not least beschikbaarheid van personeel.

Hoe houd je als bestuurder (en als portfoliomanager) de grip op de voortgang van al die projecten en programma’s. Elk met z’n eigen dynamiek, budgettering, ontwerpprocessen, doorlooptijden, risico’s, samenhang, afhankelijkheden en financiering? En er moet steeds sneller en vaker aan stakeholders worden gerapporteerd.

Hoe kun je sturen en besturen in een complexe, voortdurend veranderende omgeving, waarin keuzes gemaakt moeten worden die consequenties hebben voor de komende 30 jaar? Programma’s die gehergroepeerd moeten worden, projecten die moeten worden gestopt ten gunste van andere projecten die strijden om hetzelfde beschikbare budget.

Er is ruimte voor tooling die daarbij helpt. Inzicht in diverse programma’s, meerjaren planning en budgettering, met een directe koppeling met financiële bronsystemen, die transparantie bieden. Belangrijk is tijdig, juist en volledig inzicht en overzicht; en met uiteindelijk resultaat grip, gemak en control op de zaak. Als dat zou kunnen…

Met DomusSoft gaat er een wereld open voor portfoliomanagers…

Daniël Jolink

Programma manager / Portfolio ambassadeur, UMC Utrecht

Rob Jongbloed

Eigenaar, DomusSoft Applicaties BV


15.05 uur Zaalwissel
 

15.10 uur Parallelsessie A2 - B2

Gerard Boumans
A2 - Van jaarlijkse bottom-up planning Naar wendbaar plannen met een middellange termijn horizon!

Om aan te sluiten op een wendbare kwartaal cadans en de nieuwe manier van Agile werken, zijn voor de Consumermarkt portfolioplanning van VodafoneZiggo vijf van-naar shifts geïntroduceerd. In de kern gaan we van jaarlijks en bottom-up prioritering, planning, resourceallocatie en budgettering van het portfolio naar focus op waardenstromen, grote strategische initiatieven en tussentijdse evaluatie en bijsturing.

Door het combineren van middellangere termijn horizon voor strategische initiatieven en een kwartaalcadans voor deelleveringen of kleinere initiatieven die hier baat bij hebben, krijg je een lichter en wendbaarder budgetterings- en planningsproces. Hoe we dat gedaan hebben, wat dat betekent voor de organisatie en hoe de mensen daarin mee te nemen? Dat delen we met je op 8 februari 2023.

Gerard Boumans

Manager Strategic Portfolio Management Consumer Market, VodafoneZiggo


Amir Sharafkhani Hanne van Kasteren
B2 - Portfoliomanagement Game

Tijdens de Portfoliomanagement Game kruip je met andere deelnemers in de huid van het MT en zul je belangrijke keuzes moeten maken, onder tijdsdruk, met beperkte informatie. Het spel helpt je daarbij, onder meer een selectie bestuurlijke prioriteiten, een aantal op hoofdlijnen uitgewerkte projectvoorstellen, een afwegingskader en een aantal in te zetten ‘muntjes’ (budget) en ‘mensjes’ (capaciteit en expertise). Je raadt het al; bij lange na niet genoeg muntjes en mensjes om alle projecten te kunnen doen. En niet te vergeten; elke speler krijgt een eigen rolbeschrijving met eigen belangen, die lang niet altijd rijmen met die van je collega MT-leden. Alle reden voor een scherpt gesprek! De uitdaging is om binnen de tijd tot gedragen en haalbare keuzes te komen.

Amir Sharafkhani

Adviseur portfoliomanagement, TwynstraGudde

Hanne van Kasteren

Adviseur portfoliomanagement, TwynstraGudde

VOL

15.55 uur Pauze
 

16.25 uur Parallelsessie A3 - B3

Linda Kester
A3 - Strategisch portfoliomanagement: HOE dan? 

In een wereld waarin vragen steeds complexer worden en onze verwachtingspatronen snel veranderen is het nog crucialer geworden voor organisaties om gericht strategische beslissingen te nemen. Hoe verbouw je het schip terwijl het vaart? Hoe voorkom je overload? Het creëren van overzicht en focus, de bouwstenen van strategisch portfolio management, zijn daarbij cruciaal. Dat is makkelijk gezegd, maar HOE dan?
In deze bijdrage neemt Linda je mee in de mechanismen van strategische besluitvorming die maken dat jouw organisatie vertraagt of juist goed kan versnellen. Op basis van een real-life case word je vervolgens meegenomen in een pragmatische aanpak die ook toepasbaar is voor jouw organisatie. Een aanpak waarbij je leert hoe je gedoseerd een strategie realiseert.

Linda Kester

Founding Partner, JigsEye


Lisa Marie Pasveer
B3 - Eerst Portfolio Management, de rest volgt later

Lisa Marie deelt haar praktische ervaring met de implementatie van Portfolio Management. Niet strikt volgens één theoretisch model, wél op basis van de behoeften van de organisatie. Hoe begin je, wat zijn quick wins, welke uitdagingen kun je verwachten en hoe schaal- en professionaliseer je?

Lisa Marie Pasveer

Portfolio- en Informatiemanager, GGD Amsterdam


17.10 uur Zaalwissel
 

Prof. dr Freek Peters Jan Bloem
17.15 uur Wrap-up
Prof. dr Freek Peters

Hoogleraar Contextueel Leiderschap, Tilburg University

Jan Bloem

Directeur PPMpro en organisator PPM Jaarcongres


17.30 uur Netwerkdiner
 

Henny Portman Jelmer Koekkoek
18.45 uur Van planmatig naar ontdekkend portfoliomanagement

Om het totaal van portfolio’s, programma’s en projecten te kunnen besturen, is in veel organisaties portfoliomanagement ingericht. Doordat in de praktijk steeds meer gebruik wordt gemaakt van agile werkwijzen, verschuift het besturen via programma’s, projecten, budgetten en resources naar het besturen via roadmaps, backlogs, sprints en teams. Dit vraagt om agile portfoliomanagement.

Agile portfoliomanagement wordt in deze sessie in de volle breedte beschouwd, van volledig planmatig tot compleet ontdekkend. Henny Portman behandelt tien aandachtsgebieden om de wendbaarheid van portfoliomanagement te vergroten zoals deze ook beschreven zijn in het boek Agile Portfoliomanagement – De brug naar strategische wendbaarheid (Henny Portman & Rini van Solingen). Stap voor stap opschuiven naar meer ontdekkend portfoliomanagement helpt om strategische keuzes in het portfolio beter, eerder en flexibeler te nemen. Aansluitend gaat Jelmer Koekkoek in op de wijze hoe Knab portfoliomanagement ingevuld heeft en het belang van OKR’s (Objectives & Key Results) hierbij. Daarnaast laat hij zien waar Knab gepositioneerd kan worden op de 10 agility dimensies van portfoliomanagement zoals beschreven in het boek.

Henny Portman

Eigenaar, PM[O] Consultancy

Jelmer Koekkoek

Organisatiecoach, Knab


Jan Bloem
19.35 uur Afsluiting door Jan Bloem
Jan Bloem

Directeur PPMpro en organisator PPM Jaarcongres


19.45 uur Afsluitende netwerkborrel