Programma PPM Jaarcongres 2024

12.45 uur Ontvangst en registratie
 

Jan Bloem
13.15 uur Opening door Jan Bloem
Jan Bloem

Directeur PPMpro en organisator PPM Jaarcongres


George Parker
13.25 uur De 7 cruciale fouten bij doelen stellen - van reactief naar creatief veranderen

Als we als mens toe zijn aan vernieuwing van producten, diensten, processen of kennis en vaardigheden, lopen we vaak tegen oude denk- en gedragspatronen aan. Het gevolg is dat we ons verleden herhalen en we falen de gewenste toekomst te realiseren. Wat houdt ons vast in het verleden? En wat is nodig om abstracte wensen om te zetten in nieuwe, inspirerende visies van onze toekomst én directe, real time, acties, waardoor we tot zichtbare resultaten komen?

George Parker

Creatief Producent van Verandering & Spreker/Illusionist/Mentalist


14.10 uur Zaalwissel
 

14.15 uur Parallelsessie A1 - B1

Gijsje Brinkman
A1 - Het gaat altijd om kiezen, al is de beste aanpak daarvoor niet altijd eenvoudig

Een interactieve sessie, waarbij deelnemers worden getriggerd met korte praktijkcases. De cases worden blind uit een pot gekozen door het publiek zelf. Denk bijvoorbeeld aan cases als: Hoe omgaan met een situatie waarin de ‘projectscore’ op de doelen anders uitpakt dan de directeuren hadden verwacht? Of: Hoe op waarde sturen als organisatiedoelen niet helder zijn geformuleerd? Durf je te laten verrassen en neem actief deel aan deze sessie.

Gijsje Brinkman

Manager Portfolio Office Fit4Future, Alliander
Owner, Organize You


Richard Moret
B1 - Het volledige veranderportfolio van het Openbaar Ministerie. Hoe bestuur je een van de organisatorisch en politiek moeilijkste portfolio’s van Nederland?

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een van de meest uitdagende veranderportfolio’s van Nederland en het portfoliomanagement binnen het OM is de afgelopen 2 jaar sterk ontwikkeld. Het OM bestaat uit niet alleen IV opgaves, maar ook uit wet- en regelgeving trajecten en is zeer omvangrijk. Daarbij is het OM dagelijks in het nieuws en is de werkopgave van het OM bijzonder groot en complex. Hoe gaat het OM om met veranderopgaves en hoe besturen zij het portfolio waarbij men vooruitkijkt tot 2030 met diverse scenario’s? Een bijzondere inkijk in de wereld van de Strafrechtketen en de complexe en ethische dilemma’s die er binnen het OM portfolio liggen.

Richard Moret

Portfoliomanagement, Openbaar Ministerie


15.00 uur Pauze
 

Gerard Geurtjens
15.25 uur Van project portfolio management naar “governance of the project oriented company”

In deze keynote lezing gaat Gerard Geurtjens in op de ontwikkeling van het vakgebied van project portfolio management in de afgelopen 20 jaar. Aan de orde komen:

  • Homogene en heterogene portfolio’s
  • Het gebruik van kwantitatieve methoden zoals de “efficiënt frontier analyse”
  • Keuze- en besluitvormingsprocessen op directieniveau
  • Gebruik van standaards zoals de “Standard for Portfolio Management (PMI-USA)”
  • Organisatie inrichting voor portfolio management

Maar bovenal staat het project portfolio management in de praktijk centraal, in verschillende omstandigheden en bij verschillende organisaties.

Gerard Geurtjens zal betogen dat het hebben van een goed project portfolio en keuze-en besluitvormingsprocessen op directieniveau, een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde is. Er is méér nodig, namelijk een managementsysteem voor “governance of the project oriented company”. Gerard zal zijn presentatie ondersteunen met vele voorbeelden uit zijn dagelijkse praktijk bij diverse bedrijven.

Gerard Geurtjens

Project Directeur A-Pier, Royal Schiphol Group


16.10 uur Zaalwissel
 

16.15 uur Parallelsessie A2 - B2

Gerard Geurtjens
A2 - Van project portfolio management naar “governance of the project oriented company” – the follow-up

Naar aanleiding van zijn keyote lezing “Van project portfolio management naar “governance of the project oriented company”, gaat Gerard in deze praktijksessie graag in gesprek met mensen die werkzaam zijn in het vakgebied van project portfolio management. Natuurlijk om te “brengen”: het beantwoorden van vragen. Maar zeker ook om te “halen”: het naar huis meenemen van tips en opmerkingen van vakgenoten. Project portfolio management als professie is nog niet volledig uitontwikkeld: er is nog veel te verbeteren en te finetunen. Een actieve discussie met leerpunten voor alle deelnemers.

Gerard Geurtjens

Project Directeur A-Pier, Royal Schiphol Group


Remco Reitsma Joke Backer
B2 - Waardemanagement bij SVB - Een zoektocht naar benefits en hoe deze te optimaliseren

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt voor 5,7 miljoen mensen een uitkering en draagt daarmee bij aan de financiële bestaanszekerheid van burgers. Bij de uitvoering van 20 wetten en regelingen verwacht de SVB in 2024 ruim 60 miljard euro uit te keren. Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en blijvend aan te laten sluiten bij de behoefte van de burger wordt jaarlijks flink geïnvesteerd in ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening, onder andere door het aanpassen van processen en systemen.
De SVB heeft behoefte om beter zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van deze aanpassingen in relatie tot de realisatie van de strategische koers van de SVB. In 2020 is daarom het project Waardemanagement gestart met als doel waardemanagement in de organisatie te optimaliseren. Begin 2022 is het project afgerond en is waardemanagement belegd bij het Portfoliobureau en de CIO. Maar het structureel sturen op het realiseren van (business) waarde is nog niet vanzelfsprekend en behoeft nog verdere ontwikkeling c.q. cultuurverandering.

Remco Reitsma en Joke Backer, beiden van het Portfoliobureau van de SVB, geven in de sessie een inkijk in de aanpak en geleerde lessen. Zij gaan daarbij niet alleen in op de methodische kant, maar ook de onderstroom komt aan bod.

Remco Reitsma

Portfoliomanager, Sociale Verzekeringsbank

Joke Backer

Domein informatiemanager / portfoliomanager, Sociale Verzekeringsbank


17.00 uur Zaalwissel
 

17.05 uur Parallelsessie A3 - B3

Martijn Antonisse
A3 - Een duurzaam innovatie portfolio – een reisverslag van dsm-firmenich

Innovatie en duurzaamheid zijn twee elementen die diep in de genen van dsm-firmenich zitten. In de reis die dsm-firmenich heeft gemaakt naar project portfolio management zitten deze elementen dan ook sterk verweven. Het startpunt lag bij het standaardiseren van het (innovatie) projectmanagement proces en begon sterk te leven nadat met dashboards het portfolio van verschillende kanten werd belicht. Naast financiële waarde creatie, kijken we ook expliciet naar duurzaamheidsaspecten. Martijn neemt je mee in deze reis en daagt je uit om mee te denken over welke duurzaamheidscriteria kunnen helpen in het portfolio van jóuw organisatie.

Martijn Antonisse

Sustainable Portfolio Steering leider, dsm-firmenich


Kati Beekman – Sinkovics
B3 - Kiezen en vooruitkijken in de waan van de dag

Elke dag kun je ergens in het nieuws lezen dat de zorg anders moet. Digitalisering is daar een belangrijk onderdeel van geworden. Structuur en keuzes maken zijn cruciaal voor succes voor de transformatie van de zorg. Met die opdracht is Kati een jaar geleden ingestapt in haar huidige functie. In deze interactieve sessie neemt ze de deelnemers mee in een pragmatische aanpak om portfoliomanagement op te starten.

Met als kernvragen:
– Wat zijn succesfactoren als je gaat prioriteren terwijl je nog bezig bent om te structureren?
– Hoe ga je vooruitkijken in een organisatie waarin de waan van de dag overheerst?
– Hoe ga je om met PPM in een organisatie waarin projectmatig werken nog volop in ontwikkeling is?

Kati Beekman – Sinkovics

Project Portfoliomanager, Dijklander Ziekenhuis


17.50 uur Netwerkdiner

René van der Burgt
19.00 uur Exploreer! en maak gebruik van onzekerheid voor betere beslissingen

We hebben te maken met belangrijke gebeurtenissen die de planeet en onze maatschappij transformeren. Of het nu gaat om de energietransitie, ongelijkheid, biotechnologie, machtsmisbruik, AI of zelfs leven op een andere planeet…

Met inzichten uit het vakgebied futuring / scenarioplanning gaan we samen op expeditie:

– Hoe sta je met elkaar stil bij de vraag “Wat gebeurt er in de wereld en waarom gebeurt dat”?
– Hoe ga je met elkaar op reis om het grotere geheel te verkennen?
– En hoe maak je vanuit dat perspectief betere keuzes?

Doe mee, ervaar en leer waarom exploreren belangrijk is, hoe je dit praktisch vertaalt naar je eigen werk en welke (nieuwe) vaardigheden je hiervoor nodig hebt.

René van der Burgt

Innovatieregisseur, Avans Hogeschool


Jan Bloem
19.45 uur Afsluiting door Jan Bloem
Jan Bloem

Directeur PPMpro en organisator PPM Jaarcongres


20.00 uur Netwerkborrel