Programmaraad PPM Jaarcongres

Jaarlijks stellen we voor het PPM Jaarcongres een programmaraad samen. Deze programmaraad toetst het thema en het programma op onafhankelijkheid, relevantie en kwaliteit.

De programmaraad bestaat uit zeven experts binnen het PPM vakgebied:

  • Jan Bloem, Directeur PPMpro en organisator PPM Jaarcongres
  • Henny Portman, Eigenaar, PM[O] Consultancy
  • John van Rouwendaal, Project & Portfolio Manager, VUmc Amsterdam en Voorzitter van Stichting Projectmanagement in de Zorg
  • Michel Hamers, Business Unit Manager Major Projects, Omexom / Actemium
  • Monique van Gestel- van Gils BEc MSM, Portfoliomanager, Fontys University of Applied Sciences
  • Drs. Dick Koen, IT-portfoliomanager, Defensie
  • Paul Beelen, Global Project Portfolio Manager Consumer Dairy, FrieslandCampina

Thema 2021
PPM Next level: Waardegestuurd projectportfoliomanagement
Hoe een projectportfolio samenstellen dat steeds ‘klopt’, gebaseerd op duurzame keuzes?

PPM vormt voor organisaties de brug tussen strategie en uitvoering. Het PPM Jaarcongres ging de laatste jaren vooral over wendbaarheid van organisaties en projectportfolio’s, transities en daarin lead nemen in je rol van portfoliomanager. In de praktijk zien we profit én non-profit organisaties en hun bestuurders worstelen met diverse vraagstukken. Het bijhouden van een projectenlijst, het monitoren van projectresultaten, business cases en onderlinge afhankelijkheden levert nog onvoldoende ‘rust en ruimte’ in de besturing. Er ontstaat een steeds groter wordende behoefte om de volgende stap te zetten in de aansturing van het projectportfolio: sturen op waarde.

PPM Jaarcongres
Het PPM Jaarcongres is hét vakinhoudelijke event voor en door portfoliomanagers. Het event dat de lead neemt in innovatie en transformatie door het integraal regisseren tussen beleid en uitvoering. Ook hybride portfolio’s met een grote diversiteit aan uitvoeringsvormen, zoals programma’s, projecten en agile teams komen aan bod. Meld je nu aan!

Overzicht nieuws