Thema 16e editie 2020 bekend! Call for cases geopend!

De kunst van het kiezen, prioriteren van het projectportfolio.

Project Portfolio Management vormt bij veel organisaties de brug tussen strategie en uitvoering. Een van de grote uitdagingen is hoe je als organisatie daarbij succes definieert en meetbaar maakt. Er zijn doorgaans meer wensen dan de organisatie aankan. De kunst van het kiezen is dan het dilemma, want:

 • Hoe komen we aan een goede prioritering van veranderinitiatieven?
 • Hoe zorgen we voor de projecten met de meeste waardecreatie?
 • Is hier al een eenvoudige ‘tool’ voor bedacht of is het minder simpel?
 • Welke governance, criteria en drijfveren beïnvloeden bestuur en directie van organisaties bij het maken van keuzes welke initiatieven wel en welke niet?
 • En hoe wordt dat gebruikt bij het monitoren van ‘work in progress’ van alle werkvormen, zoals waterval project, en agile, die in onze hybride organisaties worden gehanteerd?
 • Wat is de rol en toegevoegde waarde van de portfoliomanager in dat proces?

Enkele issues en dilemma’s uit de praktijk zijn:

 • Hoe prioriteer je op verschillende niveaus in de organisatie en hoe zorg je voor afstemming? En wat als er niets te prioriteren valt, zoals bij een ERP-implementatie?
 • Projecteigenaren geven vaak een te optimistische inschatting van waarde en risico/haalbaarheid.
 • Wat blijft er van de prioritering over bij de besluitvorming, waarbij emotie en onderbuikgevoel ook een belangrijke rol spelen?
 • Hoe krijg je de beslissers in de modus dat ze bereid zijn echte keuzes te maken?
 • Het (objectief) prioriteren in de portfolio o.b.v. strategie is nog niet zo eenvoudig, het is appels met peren vergelijken, overkoepelende taal ontbreekt vaak.
 • Hoe ga je om met het meetbaar maken van argumenten voor prioritering? Het meetbaar prioriteren of harde kpi’s is makkelijk (ROI, minder energie gebruik etc.) maar zachte criteria zijn lastiger, zoals return of social investment.

Call for Cases

We zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen die aansluiten bij het thema. Heb jij suggesties voor een interessante praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie? Bekijk het thema en de voorwaarden en dien vóór 14 oktober hier je suggestie in!

Overzicht nieuws