Programma PPM Jaarcongres 2022

12.45 uur Ontvangst en registratie
 

13.10 uur Opening

13.25 uur Worldcafé

Aan de hand van stellingen rond het ‘sturen op waarde’ gaan de deelnemers in groepen met elkaar in discussie. De opbrengst nemen we mee in het programma


14.10 uur Zaalwissel
 

14.15 uur Parallelsessie A1 - B1 - C1

A1 - Waardegedreven Portfoliomanagement bij Defensie

Portfoliomanagement en besturen is “maken van keuzes”. Na de geslaagde inrichting van portfoliomanagement bleek het maken van keuzes uit lopende en gevraagde projecten lastig door het ontbreken van een expliciete en meetbare strategie. Daarom heeft Defensie in samenwerking met Deloitte een aanpak ontwikkeld die het mogelijk maakt onderbouwd keuzes te maken. Kernbegrip hierin is “toegevoegde waarde” voor de business. De opzet van de aanpak is tot stand gekomen in gesprek met het topmanagement van Defensie waardoor de prioritering op toegevoegde waarde echt hun instrument is geworden. In deze sessie delen wij graag onze succesfactoren, maar vertellen ook over onze dilemma’s en valkuilen waar we in gelopen zijn.

VOLGEBOEKT

B1 - Waardegedreven zorg vraagt om waardegedreven projectportfoliomanagement

Waarde-gedreven zorg is een “hot item” in ons ziekenhuis. Waarde-gedreven voor de patiënt. En dan gaat het over de “patient journey”, de ervaring en de beleving van de patiënt terwijl hij/zij door de zorgketen reist. Hoe goed wordt het patiëntendossier door de verschillende zorgprofessionals in de verschillende instanties gebruikt en gedeeld? Van de huisarts via het perifere ziekenhuis naar een academisch ziekenhuis, en via de OK of de IC naar de zorginstelling en vervolgens terug naar de huisarts.  Voor de zorgprofessionals spreken we dan ook wel van data-gedreven zorg. Welke data hebben we van de patiënt, of dat nu via thuismeting wordt verzameld, of via de apparatuur in het ziekenhuis. Om adequaat te sturen op de projecten in de zorg die dit allemaal mogelijk maken, is waarde-gedreven projectportfoliomanagement noodzakelijk. De projecten die als motor van de innovatie in de zorg fungeren moeten geselecteerd worden op hun toegevoegde waarde voor die zorg. Waarde-gedreven projectportfoliomanagement sluit dan ook nauw aan op de strategische doelen van ons umc.


C1 - PAAS - Prioriteren in de cloud, as a service Workshop

Een interactieve workshop waarin de deelnemers ervaren hoe je, voor onderdelen van een portfolio, de meningsvorming van verschillende stakeholders op tafel kan krijgen over de prioritering van het portfolio. Aan de hand van enkele praktijkcases waarin ervaringen met deze wijze van analyseren worden gedeeld, wordt duidelijk welke voordelen deze aanpak biedt en van welke valkuilen je je bewust moet zijn. N.B. De deelnemers wordt gevraagd om in de week voorafgaand aan het congres via Internet een prioriteitsvraag in te vullen. De (anonieme) resultaten daaruit worden in de workshop gebruikt.

Maximaal 10 deelnemers

15.00 uur Zaalwissel
 

15.05 uur Parallelsessie A2 - B2 - C2

Erik Gort
A2 - Strategie in actie

Tijdens de workshop “Strategie in actie” zal Erik vanuit zijn praktijk inzicht geven in hoe je vanuit strategie optimaal waarde kan toevoegen aan een organisatie. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe richt je portfolio’s in? Op welke niveaus stuur je? Hoe werken de inzichten in het projectenportfolio door in de waarde voor de organisatie? Op welke KPI’s stuur je? Hoe vertaal je strategie naar concrete projecten en programma’s? Benieuwd naar zijn praktijkverhaal, meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

Erik Gort

Global Project Portfolio Manager Ingredients, Royal FrieslandCampina

VOLGEBOEKT

Björn Hanzen
B2 - Sturen in de energietransitie van Tilburg

Gemeente Tilburg stuurt met portfoliomanagement om de energietransitie in de stad gestalte te geven. Daarbij worden de uitkomsten van het portfolio ook laagdrempelig ontsloten als verantwoording naar de raad en uitleg naar alle Tilburgers. Welke kansen en mogelijkheden biedt portfoliomanagement daarbij? Hoe dragen projecten werkelijk bij aan de doelen en strategie van de gemeente en welke menskracht en middelen zijn hiervoor nodig? Tegen welke dilemma’s lopen we op en hoe zijn we daarmee omgegaan? Waarop sorteert Tilburg nu al voor? Welke vragen liggen nog voor ons en hoe gaat  portfoliomanagement daarbij helpen? Wil je je vast verdiepen in dit ambitieuze programma klik dan hier.

Björn Hanzen

Programmamanager energietransitie, Gemeente Tilburg

 


Ben Goes
C2 - PAAS - Prioriteren in de cloud, as a service Workshop

Een interactieve workshop waarin de deelnemers ervaren hoe je, voor onderdelen van een portfolio, de meningsvorming van verschillende stakeholders op tafel kan krijgen over de prioritering van het portfolio. Aan de hand van enkele praktijkcases waarin ervaringen met deze wijze van analyseren worden gedeeld, wordt duidelijk welke voordelen deze aanpak biedt en van welke valkuilen je je bewust moet zijn. N.B. De deelnemers wordt gevraagd om in de week voorafgaand aan het congres via Internet een prioriteitsvraag in te vullen. De (anonieme) resultaten daaruit worden in de workshop gebruikt.

Ben Goes

ing, Organisatie adviseur, Goes Consult

Maximaal 10 deelnemers

15.50 uur Pauze
 

16.20 uur Parallelsessie A3 - B3 - C3

Ton Wallast Roel van der Plank
A3 - Portfolio waardesturing in een agile context

Logius is een uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius levert producten en diensten voor de digitale overheid. Denk hierbij aan de DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Het Portfoliomanagement bij Logius is nog betrekkelijk jong – gestart in 2019 – en kenmerkt zich door een agile aanpak volledig volgens SAFe. Een ander kenmerk is het complexe stakeholderveld dat de digitale overheid met zich meebrengt. De samenstelling en realisatie van het Logius-portfolio vraagt afstemming met vele partijen. In de agile aanpak is waardesturing een belangrijk element. In een presentatie delen we onze best practices hoe wij waardesturing hebben vormgeven in waardeproposities en waardebepaling door onze stakeholders in RouteKaartOverleggen (RKO’s).

Ton Wallast

Portfoliomanager, Logius

Roel van der Plank

Portfoliomanager, Logius


Mathieu de Jong
B3 - Het portfolio sturen vanuit strategie binnen Multi Modal Governance

In deze presentatie komen 2 aspecten aan bod: multi modal governance en portfoliomanagement in relatie tot de strategie. Dat niet alle projecten van gelijke aard zijn dat weten wij allemaal, maar hoe moeten wij daar mee omgaan? Dit probleem is allereerst vanuit een architectuur standpunt bekeken en daarbij kwam men tot een 4-deling (pace layering) en werd genoemd Multi Modal. De vraag was of en wat dit voor portfoliomanagement kan betekenen. Bij een nadere beschouwing blijkt de hoge meerwaarde van deze benadering, aangezien portfoliomanagement gebruikt kan worden als stuurmiddel en niet alleen als controlemiddel.

Mathieu de Jong

Portfoliomanager, Vrije Universiteit Amsterdam


Marjans van Benthem
C3 - Workshop waardepokeren Workshop - VOLGEBOEKT

Een laagdrempelige techniek om gezamenlijk te prioriteren én draagvlak te creëren

Het prioriteren van de projecten in jouw portfolio draait om één simpele vraag: Welke eerst? De ene stakeholder zal deze vraag anders beantwoorden dan de andere. Alle belangen wegende dient Portfoliomanagement de beslissing te nemen over de volgorde van de realisatie. En vervolgens zijn één of misschien wel meerdere stakeholders teleurgesteld: “mijn project is belangrijker!”

Herken je deze situatie? In deze korte workshop ervaar je hoe je door het toepassen van de eenvoudige techniek “Waardepokeren” je key-stakeholders betrekt bij het prioriteren, waarbij alle belangen worden gehoord en je gezamenlijk sneller en beter tot besluitvorming komt.

Marjans van Benthem

Zelfstandig Agile Coach en Trainer, Associate van Ngenious

Maximaal 10 deelnemers

VOLGEBOEKT


17.05 uur Zaalwissel
 

Harrie van den Berg
17.10 uur Keynote - Waardegestuurd project portfoliomanagement door persoonlijke impact Je onbewuste impact vergroten

Wat maakt een project portfoliomanager effectief? Kennis, inzicht en daadkracht? Zeker. Maar de bottleneck is vaak de persoonlijke impact. Het vermogen om weerstand om te buigen, om anderen te overtuigen van de belangrijkste waarde en om enthousiasme en drive te creëren.
In 2018 schreef Harrie van den Berg het boek: ‘Impact, de kracht van onbewuste invloed’, uitgegeven door uitgeverij Commotie, met baanbrekende inzichten in hoe onbewuste invloed werkt. In deze sessie krijgt u niet alleen inzicht, maar ook de eerste praktische vaardigheden om uw impact te verdubbelen.

 

Harrie van den Berg

Auteur ‘Impact, de kracht van onbewuste invloed’ en Founder van Subconscious Impact


17.50 uur Netwerkdiner
 

Jo Caudron
19.10 uur Keynote - Transformatie van de maatschappij en organisaties: kansen voor de portfoliomanager?

Niet enkel digitale maar ook brede maatschappelijke en economische transformaties zijn bepalend voor onze toekomst: andere woon/werk-invulling, nieuwe business modellen, meer aandacht voor lokaal, alles-op-afstand (niet in het minst werken, onderwijs en zorg), het toegenomen belang van partnerships, enzovoort.

Vanuit zijn optimistisch wereldbeeld neemt Jo ons mee in hoe daar te komen. Het model van de Metastorm helpt ons om de krachten te begrijpen die de maatschappij versneld veranderen. Door te kijken via de Transformatiebox en het Super Change Model leer je hoe je als portfoliomanager bij kunt dragen aan een werkend transformatieplan voor een organisatie.

Jo Caudron

Founding Partner van Scopernia en auteur van o.a. ‘De Wereld Is Rond’


Jan Bloem
20.10 uur Afsluiting
Jan Bloem

Directeur PPMpro en organisator PPM Jaarcongres


20.15 uur Borrel