Call for Cases PPM Jaarcongres geopend

De 19e editie van het PPM Jaarcongres vindt plaats op woensdag 28 februari 2024 in Hotel Theater Figi te Zeist. Wij zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen die aansluiten bij het thema. Heb je suggesties voor een interessante praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie?
Bekijk de voorwaarden en dien vóór 1 november een suggestie in.

Ook dit jaar bouwen we aan een inspirerend programma, met als thema:
Toekomstgericht sturen van het portfolio

De wereld van vandaag veranderd iedere dag. We zijn ons bewust van deze veranderende omgeving en de dynamische realiteit waarin we leven. Onze organisatiedoelen zijn hierdoor meer dan ooit aan verandering onderhevig en moeten met regelmaat bijgesteld worden. Hoe worden (en blijven) de vele initiatieven (projecten, epics, pilots e.a.), die nodig zijn om deze doelen te bereiken, goed gekoppeld aan de strategische doelen nu en in de toekomst? En hoe kan de strategie met schaarse resources als mensen & middelen helder en eenduidig inzichtelijk gemaakt worden? Dit is het leidende thema van de 19e editie van het Project Portfolio Management Jaarcongres.

Focus op de status en voortgang van alle initiatieven en in het bijzonder wat deze kosten en opleveren, voldoet niet langer. De toegevoegde waarde ligt straks vooral in het bereiken van de dynamische organisatiedoelen en of daarin vorderingen worden gemaakt. We willen nog meer sturen op het behalen van deze doelen in plaats van het monitoren van individuele initiatieven. Hoe zorgen we er dus voor dat de focus op de (bredere) organisatiedoelen blijft liggen en je niet in de verleiding komt om enkel en alleen de projecten als leidraad te nemen? En houden we hierbij de flexibiliteit om nieuwe eisen aan de company goals, zoals impact, purpose & nieuwe regelgeving, te adopteren?

En is er dan een verschil tussen de doelen op de korte- en op de lange termijn? Hoe gaan we om met kaders, verantwoordelijkheden en het mandaat voor budgetten? Maar vaak net zo belangrijk: hoe gaan we om met de heilige huisjes? En kunnen scenarioplanning en roadmaps ons daarbij helpen? En hoe draagt bijvoorbeeld een obeya bij aan het visualiseren en sturen van het portfolio?

Het PPM Jaarcongres is hét vakinhoudelijke event vóór & dóór portfoliomanagers. Het event dat de lead neemt in innovatie en transformatie door het integraal regisseren tussen beleid en uitvoering. Ook hybride portfolio’s met een grote diversiteit aan uitvoeringsvormen, zoals programma’s, projecten en agile teams komen aan bod.

Overzicht nieuws