Waardemanagement bij SVB - Een zoektocht naar benefits en hoe deze te optimaliseren

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt voor 5,7 miljoen mensen een uitkering en draagt daarmee bij aan de financiële bestaanszekerheid van burgers. Bij de uitvoering van 20 wetten en regelingen verwacht de SVB in 2024 ruim 60 miljard euro uit te keren. Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en blijvend aan te laten sluiten bij de behoefte van de burger wordt jaarlijks flink geïnvesteerd in ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening, onder andere door het aanpassen van processen en systemen.
De SVB heeft behoefte om beter zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van deze aanpassingen in relatie tot de realisatie van de strategische koers van de SVB.

In 2020 is daarom het project Waardemanagement gestart met als doel waardemanagement in de organisatie te optimaliseren. Begin 2022 is het project afgerond en is waardemanagement belegd bij het Portfoliobureau en de CIO. Het structureel sturen op het realiseren van (business) waarde is nog niet vanzelfsprekend en behoeft nog verdere ontwikkeling c.q. cultuurverandering.

Remco Reitsma en Joke Backer, beiden van het Portfoliobureau van de SVB, geven in de sessie een inkijk in de aanpak en geleerde lessen rondom het project Waardemanagement. Zij gaan daarbij niet alleen in op de methodische kant, maar ook de onderstroom komt aan bod.

Het PPM Jaarcongres is na 18 jaar uitgegroeid tot een succesvol en langlopend congres op het gebied van Project Portfolio Management (PPM). Visies en ervaringen worden gedeeld, met als voornaamste doel je inzicht te geven op de moderne benadering van portfoliomanagement. Dit jaar rondom het thema ‘Toekomstgericht sturen van het portfolio’. In de verschillende praktijkcases en keynotes die tijdens de 19e editie van het PPM Jaarcongres acte de présence geven kom je in gesprek met vakgenoten en word je geïnspireerd om zelf nieuwe stappen te gaan zetten in het toepassen van PPM binnen je eigen organisatie. 

Nieuwsgierig geworden naar de bijdrage van Remco en Joke? Meld je nu aan voor het PPM Jaarcongres!
Bekijk het volledige programma en vind alle informatie op de congreswebsite.

Overzicht nieuws